Atrakcje regionu

 

Pałac w Kurozwękach

W Pałacu można zwiedzać salę balową, salony, taras widokowy, krużganki i kaplicę z XVIII w., dziedziniec i muzeum.

Do atrakcji należy również bizon safari, mini zoo,  labirynt z kukurydzy.

Opatów

Opatów należy do najstarszych miast ziemi sandomierskiej. O jego świetności świadczą obiekty zabytkowe m.in kolegiata św. Marcina i podziemia opatowskie - system dawnych piwnic kupieckich wydrążonych pod rynkiem starego miasta.

Pacanów

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka - połączenie muzeum, biblioteki, sali kinowej i teatralnej, pracowni i księgarni. Na najmłodszych czeka Bajkowy Przedpokój, Garderoba Czarów, Pałacowy Korytarz i Czarodziejski Ogród.

Święty Krzyż

Słynie z klasztoru pobenedyktyńskiego oraz przechowywanych w nim Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Klasztor, będący obecnie pod opieką Misjonarzy Oblatów, szczyci się bogatą 1000-letnią historią.

Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach

Ekspozycja w dworku z 1800 r. przybliża życie, dorobek pisarski i znaczenie twórczości Reja dla kultury polskiej. W starym parku typu angielskiego zachowały się sędziwe dęby, które sadził sam Rej.

Jędrzejów

Mieści się tutaj muzeum ze zbiorami zegarów słonecznych, ogniowych i mechanicznych, klepsydr, przyrządów gnomonicznych i astronomicznych. Uznaje się je za trzeci taki zbiór na świecie po Oxfordzie i Chicago.

Szydłów

Dawne miasto królewskie z doskonale zachowanymi murami miejskimi, fosą i średniowiecznym układem urbanistycznym, nazywany jest polskim Carcassonne. Wśród innych zabytków znajdziemy m.in. synagogę z XVIw. - muzeum z eksponatami związanymi z kulturą żydowską.

 

Osada Średniowieczna - Huta Szklana

XI i XII-wieczne zagrody, warsztaty i Dom Zielarki zapraszają nas do odbycia podróży w czasie. Zwiedzając Osadę poznamy XII-wieczną rzeczywistość  z pogańskimi bóstwami – Świstem, Poświstem i Pogodą, których czcili przed wiekami pradawni mieszkańcy.  Zobaczymy również warsztat garncarski, kowalski, obróbki drewna oraz gospodarstwo bartnika. 

Zamek w Chęcinach

Wzniesiony na wzgórzu na przełomie XIII i XIV wieku - zamek górny, położony między dwiema basztami z murem o grubości 2 m i zamek dolny,  z obszernym dziedzińcem, zakończonym skośną, czworokątną basztą z XV wieku i furtką sklepioną w gotycki łuk. Istnieje tutaj głęboka na ok.100 m studnia, wykuta w skale. Legenda głosi, że w zamku można spotkać ducha Królowej Bony. 

Krzemionki Opatowskie

Dzięki zrekonstruowanej architekturze podziemi sprzed 4 tys. lat można zobaczyć prawie wszystkie techniki wydobywania krzemienia pasiastego i unikatową kopalnię krzemienia z epoki neolitu. Znajdziemy tu również rekonstrukcje: szybu, obozowiska przyszybowego i wioski neolitycznej z chałupami społeczności kultur pucharów lejkowatych i amfor kulistych.

Muzeum Wsi Kieleckiej

Skansen w Tokarni przedstawia obiekty w naturalnych zespołach osadniczych, gdzie zagrody sąsiadowały z obiektami przemysłu wiejskiego jak młyn, wiatrak, kuźnia. Obiektami użyteczności były też karczmy, szkoły, sklepy, kościoły, a także plebanie, dwory i folwarki dworskie, znajdujące się na terenie muzeum. 

Jaskinia Raj

Różnorodność występujących tu form szaty naciekowej czyni Jaskinię Raj unikalną w skali kraju. Do zwiedzania udostępniona jest podziemna trasa turystyczna i wystawa z odtworzonym obozowiskiem  neandertalczyków oraz odnalezionymi tu szczątkami prehistorycznych zwierząt: mamuta, nosorożca i niedźwiedzia jaskiniowego.

JAR Sp. z o.o. jest beneficjentem Subwencji Finansowej. Podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju. 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

Ośrodek Wypoczynkowo-Leczniczy LOTNIK ul. 11Listopada 201 | 28-200 Staszów; tel. 15 864 56 36 | kom. 515 190 626 | 515 190 622;  biuro@lotnik.info | www.lotnik.info